Partneři

 

Společnost D&D Health s.r.o. je v současnosti dodavatelem právního vzdělávání pro významné zdravotnické instituce, poskytovatele a profesní asociace. Pracovníci společnosti se vyznačují vysokou profesní odborností a hlubokou znalostí problematiky zdravotnictví včetně vztahů a vazeb v systému. Profesionalitu a odbornost dokládají nejen četná akademická ocenění (Bolzanova cena rektora UK, ocenění Právník roku, Cena Dr. Paula Janssena, prezentační ocenění lektora na Světovém kongresu medicínského práva a mnoho dalších), ale také členství v kolegiu ministra zdravotnictví pro zdravotnické právo, Světové asociace medicínského práva i Asociace pro medicínské právo ve státech střední a východní Evropy. Pracovníci a společníci D&D Health s.r.o. v minulosti úspěšně zpracovávali již několik grantových projektů. 

 

Univerzita Palackého Olomouc  je vysoká škola s dlouholetou tradicí. Svým založením v 16. století je nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci s širokou nabídkou studijních oborů i bohatou vědeckou činností.