Realizátor

Společnost EFEKT zahájila svoji činnost v oblasti vzdělávání dospělých v roce 1995 pod záštitou a ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickým a psychoterapeutickým centrem Therapeuó Olomouc.  V roce 2003 z důvodu rozvoje podnikatelských aktivit došlo k založení společnosti EFEKT PLUS s ručením omezeným. V roce 2009 byla společnost akreditována MŠMT ČR.

Společnost EFEKT PLUS s.r.o. spolupracuje s  Univerzitou Palackého v Olomouci, s odbornými pracovišti Univerzity Karlovy v Praze a VŠE v Praze.

Lektoři společnosti jsou akreditováni certifikátem lektora vzdělávání dospělých dle standardů a norem Evropské unie. Vysokou odbornost poskytovaných služeb zajišťujeme špičkovými specialisty jak z akademického prostředí, tak i z praxe.

V průběhu své činnosti společnost reaguje především na aktuální situaci a požadavky trhu práce v návaznosti na potřeby svých klientů. Stěžejními činnosti je vzdělávání dospělých,
a to jak pro veřejný, tak i soukromý sektor. Strategie společnosti jednoznačně směřuje k podpoře programů zaměřených na rozvoj profesních kompetencí doporučených
ke sledování Evropskou unií a mapujících podmínky evropského trhu.

 

Výzkumná činnost společnosti se zaměřuje na analýzu manažerského prostředí, včetně analýzy vzdělávacích potřeb. Mezi další činnosti patří individuální a skupinové poradenství, koučink, audity, diagnostiky, Assessment centra, Development centra, psychologické poradenství a průzkumy spokojenosti zaměstnanců. Členové realizačního týmu participují
v expertní mezinárodní skupině zaměřené na rozvoj lidských zdrojů v sektoru zdravotnictví.

Společnost vykazuje dlouholeté zkušenosti s výběrem manažerů, zhodnocením potenciálu zaměstnanců, zhodnocením potenciálu společností, vytipováním manažerských talentů, včetně analýz tréninkových potřeb, rozvojem pracovníků i skupin, řízením kariéry. Společnost realizuje vzdělávací aktivity a programy, které jsou zaměřeny na další profesní vzdělávání. Společnost EFEKT PLUS s.r.o. vytvořila komplexní systém dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví i pro sektor sociálních služeb.

 

 

Vzdělávací a rozvojové programy jsou zaměřeny na zvýšení adaptability pracovníků,
na rozvoj jejich odborných znalostí, dovedností, na zvyšování kvalifikační úrovně
a rozšiřování a prohlubování kompetencí v souladu se standardy EU.

Skip Navigation

Navigation