Rozvoj kompetencí

 Rozvoj kompetencí je zaměřen:


 •  KOMPETENCE K VÝKONNOSTI
 •  KOMPETENCE K SAMOSTATNOSTI
 •  KOMPETENCE K FLEXIBILITĚ
 •  KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 •  KOMPETENCE K PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACI PRÁCE
 •  KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ
 •  KOMPETENCE K AKTIVNÍMU PŘÍSTUPU
 •  KOMPETENCE KE ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE
 •  KOMPETENCE K EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI
 •  KOMPETENCE KE KOOPERACI
 •  KOMPETENCE K USPOKOJOVÁNÍ ZÁKAZNICKÝCH POTŘEB
 •  KOMPETENCE K OBJEVOVÁNÍ A ORIENTACI V INFORMACÍCH
 •  KOMPETENCE KE KOMUNIKACI V CIZÍCH JAZYCÍCH
 •  KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI