Přínos vzdělávacích aktivit

 Proč zvolit právě náš systém?

  • zajistíte profesionální a individuální přístup ke vzdělávání svých zaměstnanců,
  • uspoříte čas,
  • ušetříte finance,
  • získáte komplexní a systémový přístup ke vzdělávání založený
    na rozvoji znalostí, dovedností a kvalifikační úrovně i prohlubování kompetencí zaměstnanců v souladu se standardy EU,
  • získáte výhodu konkurenceschopnosti Vašeho zařízení,
  • zajistíte spokojenost Vašich klientů rozšířením a zkvalitněním poskytovaných služeb.


Veškeré aktivity jsou koncipovány tak, aby po jejich absolvování došlo ke zvýšení dovedností nebo klíčových kompetencí, které využije cílová skupina při uplatňování na trhu práce. Klíčové aktivity projektu výraznou měrou ovlivní účinnost a efektivitu práce účastníků vzdělávání (pilotního ověření), rozvojem odborných znalostí, dovedností, osobnostních předpokladů, využíváním silných stránek, doplňováním zjištěných rezerv, uvědoměním si svých možností a limitů dojde ke zvyšování a prohlubování kompetencí na trhu práce dle požadavků EU.

 

Projekt obsahuje další multiplikační efekty pro obě cílové skupiny: 

- rozšíření, zkvalitnění, dostupnost a komplexnost dalšího vzdělávání,

- systémovost, komplexnost a propojenost možností dalšího vzdělávání,

- účast na pilotním ověření vzdělávacích modulů,

- účast na evaluaci programu a projektu.


Přínosem pro cílovou skupinu bude rovněž:

- vyšší šance na udržení si pracovního místa,

- zvýšení kvalifikace,

- rozvoj a rozšíření, prohloubení kompetencí,

- osobní a profesní rozvoj,

- informovanost a dostupnost DV,

- zvýšení motivace k celoživotnímu vzdělávání a učení.