Udržitelný rozvoj

Cíl modulu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 • vysvětlit základní pojmy z oblasti Environmentu,
 • aplikovat požadavky legislativy upravující chování organizace k ŽP (prevence, řešení havárií, regulace, plány, opatření a pravidla),
 • vysvětlit a realizovat způsob zajišťování služeb vedoucích k ochraně ŽP v nemocnici,
 • vysvětlit a dodržovat  normu kategorizace odpadů.    

 

Témata:

 • Historie a současnost životního prostředí u nás a ve světě a zdůvodnění ochrany ŽP.
 • Definice klíčových slov, vlivy a působení člověka na ŽP.
 • Přehled  legislativy ovlivňující chování vedoucí k ochraně ŽP v nemocnici.
 • Problematika odpadového hospodářství.
 • Povinnosti, sběr, plány, evidence a likvidace odpadů v nemocnici.
 • Plány prevence, povinnosti a sankce.
 • ISO 14001.