Psychoterapeutický výcvik

Cíl modulu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

  • rozpoznat své silné a slabé stránky,
  • uvědomit si některé své nevědomé motivy ovlivňující chování,
  • cítit se lépe při kontaktu s druhým člověkem,
  • lépe rozumět sobě i druhým.

 

Témata:

  • Tento modul nemá předem stanovená témata, neboť obsah si vytvoří účastníci sami.
  • Celý modul bude probíhat dle metod skupinové psychoterapie za dodržení všech etických i profesních zásad.