Psychologie oběti neštěstí, krizová intervence

Cíl modulu:
 

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 

 • rozumět průběhu traumatické reakce – akutní i chronické,
 • být schopen adekvátně reagovat na projevy traumatické reakce,
 • osvojit si základy krizové intervence a psychologické pomoci,
 • znát specifika intervence u dětského pacienta v traumatické situaci,
 • orientovat se v psychologii oběti neštěstí a znát specifika pomoci.

 

Témata:

 

 • Psychické trauma, charakteristiky a průběh traumatu- fáze, typy traumatu, faktory ovlivňující traumatickou reakci, traumatogenní podněty, symptomy traumatické reakce.
 • Akutní stresová reakce, akutní traumatická reakce, chronická traumatická reakce.
 • Vývoj traumatu, ochranné faktory.
 • Posttraumatická stresová porucha, sekundární traumatizace.
 • Krizová intervence.
 • Pomoc při akutní stresové reakci.
 • Psychologická prevence posttraumatu.
 • Psychologická pomoc v akutní traumatické reakci.
 • Dětský pacient. Specifika intervence v akutní stresové reakci.
 • Možnosti psychologické podpory v traumatizující situaci.
 • Psychologie oběti neštěstí.
 • Komplexní psychosociální intervence, zásady intervence, místo zdravotníka v intervenčním týmu.
Skip Navigation

Navigation