Motivace a výkonová motivace

Cíl modulu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 

 • rozumět procesu motivace, jejím zdrojům a typům,
 • uvědomit si vlastní motivační strukturu a osobnostní aktivátory,
 • vědět, co vše se podílí na procesu motivace, orientovat se v zásadách motivace úspěchu a získat schopnost analyzovat a aplikovat je ve své pracovní roli,
 • umět použít metody efektivního motivování sebe a motivování druhých.

 

Témata:

 

 • Motivační teorie a jejich využití.
 • Typy a zdroje motivace.
 • Motivační struktury osobnosti.
 • Vnitřní a vnější motivace.
 • Motivační schopnosti důležité pro dobrý výkon.
 • Motivy a emoce, flow fenomen.
 • Zásady správné motivace a naopak liché motivace.
 • Struktura potřeb, odlišnosti motivů, aspirační úroveň.
 • Techniky na uvědomění si vlastních motivačních zdrojů.
 • Úspěch, vize, cíle a jak posílit motivaci vlastní i motivaci ostatních.
 • Motivace v pracovním prostředí.
Skip Navigation

Navigation