Psychologie klienta, jednání s problematickými pacienty

Cíle modulu: 

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 

 •   orientovat se v psychologii osobnosti,
 •   využít efektivní postupy v komunikaci a jednání,
 •   aktivně využívat strategie a taktiky při komunikaci s problémovými osobnostmi,
 •   prakticky využívat metody a postupy při dílčích problémech,
 •   umět aplikovat rozvoj kompetencí pracovníků ve zdravotnictví dle standardů a norem EU.

 

 

Témata:

 • Rozdělení teorií osobnosti, psychologie typů klientů.
 • Problémový klient.
 • Řízení vztahů. 
 • Typologie problémového klienta.
 • Faktory na straně zdravotníka.
 • Nestandardní chování, typy pacientů a jejich analýza, způsoby a metody a prostředky zvládání.
 • Problémový pacient v ordinaci – efektivní komunikace.
 • Řízení konfliktů.
 • Zásady jednání s problémovým pacientem.
 • Přístupy k řešení konfliktů, zásady úspěšného jednání.
 • Strategie zvládání.
 • Kompetence k samostatnosti, flexibilitě, řešení problémů, aktivnímu přístupu, efektivní komunikace a zvládání zátěže.
Skip Navigation

Navigation