Psychologie jednání a vyjednávání, asertivita, řešení konfliktů, manipulace ve zdravotnictví

Cíl modulu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 • rozpoznat své silné a slabé stránky, které mohou vyjednávání posouvat dobrým či špatným směrem,
 • znát techniky nezbytné pro sdělení svých argumentů tak, aby nepůsobily agresivně či panovačně,
 • znát strategie úspěšného jednání a vyjednávání,
 • propracování neverbální i verbální komunikace.

 

Témata:

 • Individuální i skupinová diagnostika silných a slabých stránek komunikace.
 • Použití hlasu pro jasné, zřetelné a jednoznačné vyjádření.
 • Navázání dobrého kontaktu.
 • Pozorné naslouchání.
 • Neverbální komunikace při vyjednávaní.
 • Schopnost včas rozpoznat manipulační techniky.
 • Zacházení s odporem.
 • Kotvení věty, nabídky a protinávrhy.
 • 6 principů přesvědčovaní:

 

  • princip rapportu: “mít rád”
  • princip “autority”
  • princip “vzácnosti“
  • princip “důslednosti”
  • princip “oboustrannosti”
  • princip “sociální důkaz”
 • Desatero zkušeného vyjednavače.
 • Co nedělat při vyjednávaní.
Skip Navigation

Navigation