Psychologické a sociální aspekty komunikace

Cíl modulu:

 

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

  

 • orientovat se v základních pojmech týkajících se tématu komunikace,
 • aplikovat teoretické a praktické dovednosti komunikačního procesu,
 • umět využít psychologické a sociální aspekty v komunikaci,
 • znát a pochopit osobnostní kontext komunikace,
 • rozpoznat a rozvinout své komunikační dovednosti,
 • rozpoznat svá případná slabá místa v komunikačních schopnostech a dovednostech a nalézat možnosti jejich proměny, případně identifikovat kompenzační mechanismy,
 • prohloubit svoji schopnost efektivně komunikovat s pacienty a jejich příbuznými v náročných životních situacích.

  

Témata:

 

 • Komunikace obecně.
 • Význam osobnostních charakteristik.
 • Styly komunikace a jejich dělení.
 • Sociální kompetence a role.
 • Komunikace jako sociální proces.
 • Komunikace jako součást lidského a profesního vztahu, kontexty komunikace.
 • Mocenské prvky v komunikaci ve zdravotnictví.
 • Interakce různých osobnostních typů, možnosti, rizika, úskalí.
 • Komunikační bariéry ve zdravotnictví na straně: zdravotnických pracovníků na různých pozicích; na straně pacienta; vyplývajících ze systému.
 • Osobnostní růst jako předpoklad rozvoje kvalitní komunikace.

 

 • Specifická témata:
  krizová komunikace, komunikace s pacientem a rodinnými příslušníky v náročných životních situacích.