Řízení lidských zdrojů

Cíl modulu: 

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni: 

 • pochopit v širších souvislostech účel a význam řízení lidských zdrojů organizace pro dosahování organizační výkonnosti a pro rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti firmy,
 • seznámit se se základními manažerskými poznatky o aktivním přístupu organizací k jejich zaměstnancům, o efektivních způsobech získávání, rozvoje a využívání lidských zdrojů,
 • pochopit úlohu personalistiky a managementu organizace v systému řízení lidských zdrojů,
 • porozumět zákonitostem cílevědomého utváření a rozvoji lidského potenciálu v podmínkách organizace,
 • osvojovat si schopnosti orientace ve způsobu a strategii postupu při plnění organizačních funkcí, zvládání úkolů a řešení problémových spojení s řízením lidských zdrojů.

Zvyšovat úroveň personální gramotnosti, uplatnitelnou ve funkci manažera i na pozici řadového zaměstnance.

 Témata:

 • Koncepce řízení lidských zdrojů.
 • Zabezpečení lidských zdrojů.
 • Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.
 • Odměňování zaměstnanců.
 • Pracovní hodnocení zaměstnanců.
 • Zaměstnanecké vztahy.