Řízení změn v organizaci

Cíl modulu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni: 

 • popsat procesy změn v organizaci (jeho fáze i jednotlivé kroky) a přiblížit jejich souvislosti s rozvojem jednotlivce i celé organizace,
 • odlišit změnu, inovaci (včetně důvodů jejich vzniku) od přirozeného vývoje, objasnit různé druhy změn a inovací,
 • charakterizovat podmínky úspěšné změny,
 • vysvětlit role, které lidé mohou hrát ve složitém procesu změny (včetně agenta změny),
 • popsat, jak lidé změnu prožívají a jak na ni mohou reagovat,
 • nastínit možné bariéry změn a formulovat základní chyby při realizaci změn,
 • navrhnout vybrané možnosti překonávání odporu ke změně,
 • být nakloněni myšlence chovat se proaktivně při překonávání paradigmat.

 Témata:

 • Změna, inovace, vývoj.
 • Proces změny, jeho fáze, kroky.
 • Síly vyvolávající potřebu změny. Podmínky inovačního procesu.
 • Různé role lidí při změně. Agent změny.
 • Techniky organizačních změn.
 • Podmínky a bariéry úspěšných změn. Odpor ke změně.
 • Chyby při realizaci změn.
 • Proces plánování změn, zavádění změny do organizace, taktika.
 • Prvky vedoucí k úspěšnému uskutečnění změny.
 • Akční plán.
Skip Navigation

Navigation