Rozvoj osobnostního potenciálu

Cíl modulu: 

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

  • znát strukturu osobnosti člověka a umět vysvětlit možnosti rozvojového potenciálu,
  • znát a umět využít metody sebepoznání, sebereflexe a seberozvoje,
  • umět formulovat a realizovat strategie vlastního rozvoje.

 Témata:

  • Osobnost člověka a její struktura.
  • Osobní potenciál.
  • Metody sebepoznání, sebereflexe a seberozvoje.