Vzdělávání zdravotníků

Být špičkou v oboru vyžaduje chuť a vůli se vzdělávat.“

 Základní informace

Systém dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví je prvním a unikátním projektem v České republice, který přináší nový, ucelený přístup k dalšímu vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

Potřebnost systému byla jednoznačně prokázána dvěma na sobě nezávislými šetřeními. U cílové skupiny zaměstnanců i managementu zdravotnických zařízení byla identifikována jasná potřeba, zájem a poptávka po vzdělávacích modulech, které tvoří obsah celého vzdělávacího programu.

Zdravotnický personál má ze zákona dané požadavky na další vzdělávání, nicméně dosud obdobný projekt řešící komplexní přístup k této problematice nebyl vytvořen. Neustále se zvyšují nároky na znalosti zdravotnického personálu s nutností zvyšování kvalifikace, ale chybí jakékoliv organizovanost a systémovost.

Právě z tohoto důvodu byl realizován projekt v rámci globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání“ Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Celý systém byl vytvářen v průběhu let 2011 – 2013.

Projekt je realizován za podpory hejtmana Kraje Vysočina
MUDr. Jiřího Běhounka, ve spolupráci s vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Soňou Měrtlovou.
 

 Systém vzdělávání zahrnuje především nabídku dalšího vzdělávání, která je reprezentována 22 vzdělávacími moduly. Moduly jsou rozděleny do tří specifických oblastí:

  • zdravotnické právo,
  • měkké dovednosti,
  • manažerské dovednosti.

Vzdělávací moduly byly v systému vytvořeny a pilotně ověřeny jak pro prezenční, tak i e-learningovou formu vzdělávání.

E-learningová součást výuky je nabízena prostřednictvím multifunkčního webového portálu, který zajišťuje také nezbytnou interaktivitu vzdělávání
a poskytování on-line vzdělávací podpory.

Portál navíc zabezpečuje i důležitou informační funkci o možnostech dalšího vzdělávání.

 
Reference

Ing. Soňa Měrtlová

Vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje vysočina.

 

Skip Navigation

Navigation