O portálu

Tvorba systému dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví v Kraji Vysočina je unikátním projektem, který přináší nový pohled na ucelené vzdělávání pracovníků v sektoru zdravotnictví. Cílem tohoto projektu je vytvoření komplexního a funkčního systému dalšího vzdělávání v sektoru zdravotnictví Kraje Vysočina. Systém tvoří multifunkční webový portál, jehož součástí je e-learningová forma vzdělávání rozčleněná do třech specifických oblastí (zdravotnické právo, měkké dovednosti a manažerské dovednosti). Poskytovaná nabídka dalšího vzdělávání je tvořena 22 vzdělávacími moduly včetně studijních opor a podpůrných materiálů a to pro e-learningovou i prezenční formu vzdělávání. Komplexním propojením uvedených prvků systému vzdělávání dojde k vytvoření partnerské sítě poskytovatelů služeb. Webový portál bude sloužit k šíření informací o možnostech dalšího vzdělávání, interaktivnímu vzdělávání a poskytování on-line vzdělávací podpory.
Skip Navigation

Navigation