Výstupy evaluace

Výběr z evaluace vzdělávacího programu

 

Hlavní přínos vzdělávacích aktivit

  

Jako hlavní přínos vzdělávacích aktivit hodnotilo přes 40 % respondentů nové informace od lektorského týmu, přes 30 % nové dovednosti a téměř 30 % výměnu zkušeností s kolegy.
 

 Hlavní přínos vzdělávacího portálu

  

Za hlavní přínos vzdělávacího portálu uvedlo téměř 30 % respondentů časovou úsporu, 26,6 % podporu od tutora a 25,1 % interakci s ostatními kolegy.
 

 Využitelnost v praxi, objasnění praxe

  

74 % respondentů hodnotilo využitelnost v praxi (objasnění praxe) známkou
1 (výborně), 19,8 % známkou 2 (velmi dobře) a 4,7 % respondentů známkou 3 (dobře).

Skip Navigation

Navigation